၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇ ြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔ အတ ြက္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္။

မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ အ ေျခ အ ေန။
အာ ေရဗ်ပင္လယ္ တ ြင္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း VAYU ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျပီး ၊ အိႏၵိယကမ္းေျခမွ ေ၀းရာ အေနာက္ေျမာက္ ယ ြန္းယ ြန္း သို႕ စတင္
ေရ ြ႕လွ်ားေနပါတယ္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တ ြင္ ေလထုမျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနျပီး မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ဖို႕အလားအလာမ်ား ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။
(၁၃ -၆-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္KALPANA_1 ျဂိဳဟ္တုမွတိုင္းတာေပးခ်က္အရ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္ တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိမ္ထူထပ္ ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ ျမစ္၀ က ြ်န္း ေပၚ ေဒ သ ေတ ြမွာ တိမ္ထူထပ္ ေနၿပီး၊ က်န္ ေဒသ ေတ ြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိမ္ထူထပ္ ေနပါ တယ္။

အ ေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလ အ ေျခ အ ေန။
ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ တို႔မွာ မုတ္သုံေလ အားေကာင္း ႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အ ေျခ အ ေန။
ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလ ြန္ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြမွာ လိႈင္းအသင့္ အတင့္ မွ လိႈင္းႀကီး ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ႔ကမ္းရိုးတန္း ႏွင့္ ကမ္းလ ြန္ ပင္လယ္ျပင္ ေတ ြမွာ (၄) ေပ မွ (၇) ေပ ခန္႔ ရွိႏိုင္ ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား အ ေျခ အ ေန။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေက ြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာ 29°C မွ 35°C ခန္႕၊ က်န္ေဒ သ ေတ ြမွာ 23°C မွ 28°C ခန္႔ အထိရွိႏို င္ ပါတယ္။

ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းမ်ား အ ေျခ အ ေန။၊
ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (အထက္ပိုင္း) တို႔မွာ ခရမ္းလ ြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အလ ြန္ျမင့္မားအဆင့္ တြင္ရွိႏိုင္ၿပီး၊က်န္ေဒ သ ေတ ြမွာ လ ြန္ကဲအဆင့္ တ ြင္ရွိႏိုင္ပါတယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္႕ အ ေျခ အ ေန။
တျပည္လံုး တ ြင္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား ျဖစ္ ထ ြန္းႏိုင္ပါတယ္။ အလားအလာအမ်ားဆံုးေဒသေတြ ကေတာ့ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မ ေက ြးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊နဲ႕ ပဲခူးတိုင္း တို႕ ျဖစ္ႀကပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အ ေျခ အ ေနခန္႔မွန္းခ်က္။
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မွာ ေနရာက်ဲက်ဲ၊ က်န္ေဒ သ ေတ ြမွာ ေနရာစိပ္စိပ္ မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား မုိးထစ္ခ်ဳန္း ရ ြာပါမယ္။

ေနာက္ႏွစ္ရက္အတ ြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ ေတ ြမွာ မိုးမိုလာႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထ ြန္းလ ြင္္